יפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

בעת מתן יפוי כח מתמשך, האדם  בוחר מרצונו מי יטפל בענייניו האישיים והרכושיים בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען ואיך יראו חייו במידה ומצבו ישתנה לרעה והוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בענייניו ולבצען.

אין האדם יודע מה צופן לו העתיד ומשכך פגיעה במצבו הרפואי וביכולתו לקבל החלטות בענייניו אינה מוגדרת גיל ויכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה מוגבלות נפשית ו/או שכלית אשר עלולות לפגוע בכושרו בקבלת החלטות.

הדרך להגן על רצונותיו של האדם הינה באמצעות מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד בהתאם לרצונותיו כאשר הוא לא יוכל עוד לעשות זאת.

עו”ד אמיר עטיה מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות וצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי חוק.

.