תאונות עבודה

בכל שנה במדינת ישראל נפגעים עובדים רבים בתאונות עבודה ומחלת מקצוע. כל עובד  שכיר, עצמאי (בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי) או מתנדב מבוטח ככלל על ידי המוסד לביטוח לאומי.

‏בהתאם חוק הביטוח הלאומי תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב עבודה אצל מעביד או מטעמו. מקרה של עובד עצמאי תאונת עבודה תחשב ככזו אם נגרמה תוך כדי עיסוקו של העצמאי במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

בהתאם לחוק קיימת חזקה כי עובד, שכיר או עצמאי, יחשב כנפגע עבודה גם במקרים הבאים:

  1. תאונת העבודה אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
  2. תאונת העבודה אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש.
  3. תאונת העבודה אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.
  4. תאונת העבודה אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
  5. אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות.
  6. תאונת העבודה אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים.
  7. תאונת העבודה אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א()4 )או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו לרבות ליווי ילדים למעון או לגן וכן כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.

תביעה נזיקית נגד מעסיק או מי שגרם לאירוע התאונה ולנזק

לא פעם, תאונות עבודה , מחלות מקצוע או פגיעות מסוג מיקרוטראומה  נגרמות כתוצאה מרשלנות או הפרת חובה חקוקה של המעסיק/ בעלים של הנכס (מטלטלין או מקרקעין), פגיעה שנגרמה כתוצאה ממוצר פגום שגרם לנזק גוף או תאונת דרכים ועל כן אם נפגעת מתאונת עבודה חשוב ומומלץ להתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום נזקי הגוף שיבחן את  אירוע התאונה לגופו של עניין ויעזור לך למצות את זכויותך בקבלת פיצוי מקסימלי בגין נזקיך אם בתביעת רשלנות והפרת חובה חקוקה או תביעה נגד חברות הביטוח המכסות את אירוע התאונה.

בטרם הגשת תביעה לביטוח לאומי ו/או לחברת הביטוח, מומלץ ואף רצוי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום נזקי הגוף וזאת בשל המורכבות והחשיבות הרבה לכל הנכתב בתביעות אלו לרבות תיאור התאונה, נסיבותיה וכן, סוגי הפגיעות שנגרמו כתוצאה ממנה. 

אם את/ה או אדם אהוב נפגע כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע ומעוניין לבחון את האפשרויות המשפטיות לצורך מיצוי זכויות וקבלת פיצוי הולם בגין נזקי הגוף שנגרמו לך עקב כך עו”ד אמיר עטיה יכול לסייע לך להשיג מטרה זו.

תאונות עבודה